Què fer

On dormir

On menjar

Subscriu-te al Newsletter

CLÀUSULA INFORMATIVA SOL·LICITUT GENERAL
L’Ajuntament de les Borges Blanques amb CIF núm. P2507000D i domicili al Carrer del Carme, 2125400, Les Borges Blanques, Lleida, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud per part de l’interessat a l’ajuntament, sent la base que legitima aquest tractament l’interès públic i el consentiment del sol·licitant. Aquestes dades només seran comunicades a tercers prestadors de serveis estrictament necessaris i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal. El Consell conservarà les dades personals durant el termini en què li pogués ser exigible algun tipus de responsabilitat. Les dades sol·licitades mitjançant el formulari són les estrictament necessàries per la correcta consecució de la finalitat abans informada, de manera que, en cas de no facilitar aquestes dades, el Consell no podrà garantir-ne la sol·licitud. En qualsevol cas, l’Interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació mitjançant petició escrita remesa a dpd@lesborgesblanques.cat. L’Interessat podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPO) de l’ajuntament a l’adreça de correu electrònic dpd@lesborgesblanques.cat Així mateix, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades.